mobilecompress
Arrow 3

اپلیکیشن فلش کارت ماهان

اپلیکیشن فلش کارت ماهان، در حوزه ی آموزش فعال است. کاربران با خرید اشتراک می توانند هم از فلش کارت های آموزشی موجود در برنامه و هم از فلش کارت هایی که توسط خودشان تعریف شده است استفاده کنند. فلش کارت های مطالعه شده در جعبه لایتنر برنامه ذخیره می شود و کاربر براساس زمان بندی اصولی و مناسب به مرور این کارت ها می پردازد و می تواند فرایند آموزش را به درستی طی کند. همچنین در پروفایل کاربری شخص می تواند نمودار مطالعه روزانه خود را مشاهده کند و با طراحی و شرکت در آزمون هایی در راستای موضوعات فلش کارت ها و مقایسه نمرات خود در این آزمون ها میزان تسلط خود را آزمایش کند.
Arrow 3

ریز قابلیت های اپلیکیشن فلش کارت ماهان

فلش-کارت-یک
فلش-کارت-دو
Arrow 3

تکنولوژی های به کار رفته

طراح رابط کاربری

Figma,Zeplin

فرانت اند

ReactNative

بک اند

Asp.net

دیتابیس | وب سرور

Sql

پالت رنگی استفاده شده :

خروجی اپلیکیشن

فلش-کارت-نه
Arrow 3

ادمین پنل اپلیکیشن فلش کارت ماهان