کگل-چهار
Arrow 3

اپلیکیشن ورزشی کگل

اپلیکیشن فلش کارت ماهان،در حوزه ی آموزش فعال است .کاربران با خرید اشتراک میتوانند از فلش کارت های آموزشی استفاده کنند و فلش کارت های مطالعه شده در جعبه لایتنر ذخیره شود و بر اساس زمان بندی مناسب به مرور این کارت ها می پردازد و میتواند فرایند آموزش را به درستی طی کند.

اپلیکیشن فلش کارت ماهان،در حوزه ی آموزش فعال است .کاربران با خرید اشتراک میتوانند از فلش کارت های آموزشی استفاده کنند و فلش کارت های مطالعه شده در جعبه لایتنر ذخیره شود .

اپلیکیشن فلش کارت ماهان،در حوزه ی آموزش فعال است .کاربران با خرید اشتراک میتوانند از فلش کارت های آموزشی استفاده کنند و فلش کارت های مطالعه شده در جعبه لایتنر ذخیره شود و بر اساس زمان بندی مناسب به مرور این کارت ها می پردازد و میتواند فرایند آموزش را به درستی طی کند.اپلیکیشن فلش کارت ماهان،در حوزه ی آموزش فعال است .کاربران با خرید اشتراک میتوانند از فلش کارت های آموزشی استفاده کنند و فلش کارت های مطالعه شده در جعبه لایتنر ذخیره شود .

Arrow 3

ریز قابلیت های اپلیکیشن ورزشی کگل

کگل-دو
کگل-یک
Arrow 3

تکنولوژی های به کار رفته

طراح رابط کاربری

Figma,Zeplin

اندروید

Android

بک اند

Java

دیتابیس | وب سرور

Sql

پالت رنگی استفاده شده :

خروجی اپلیکیشن