نبض-چهار
Arrow 3

اپلیکیشن نبض

اپلیکیشن فلش کارت ماهان،در حوزه ی آموزش فعال است .کاربران با خرید اشتراک میتوانند از فلش کارت های آموزشی استفاده کنند و فلش کارت های مطالعه شده در جعبه لایتنر ذخیره شود و بر اساس زمان بندی مناسب به مرور این کارت ها می پردازد و میتواند فرایند آموزش را به درستی طی کند.

اپلیکیشن فلش کارت ماهان،در حوزه ی آموزش فعال است .کاربران با خرید اشتراک میتوانند از فلش کارت های آموزشی استفاده کنند و فلش کارت های مطالعه شده در جعبه لایتنر ذخیره شود .

اپلیکیشن فلش کارت ماهان،در حوزه ی آموزش فعال است .کاربران با خرید اشتراک میتوانند از فلش کارت های آموزشی استفاده کنند و فلش کارت های مطالعه شده در جعبه لایتنر ذخیره شود و بر اساس زمان بندی مناسب به مرور این کارت ها می پردازد و میتواند فرایند آموزش را به درستی طی کند.اپلیکیشن فلش کارت ماهان،در حوزه ی آموزش فعال است .کاربران با خرید اشتراک میتوانند از فلش کارت های آموزشی استفاده کنند و فلش کارت های مطالعه شده در جعبه لایتنر ذخیره شود .

Arrow 3

ریز قابلیت های اپلیکیشن نبض

نبض-پنج
نبض-سه
Arrow 3

تکنولوژی های به کار رفته

طراح رابط کاربری

Adobe XD

بک اند

Xamarin

دیتابیس | وب سرور

Sql

پالت رنگی استفاده شده :

خروجی اپلیکیشن